سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فلاحی یکتا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گروه شیمی کاربردی

چکیده:

اثر قطر راکتور و قطر روزنه پخش کننده گاز بر میزان تبدیل در راکتور گاز – مایع در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است راکتور ستونی حبابی کلرینه کردن اتیلن به عنوان راکتور نمونه با استفاده از مدل پراکندگی محوری مدلسازی و تطبیق خوبی از نتایج مدل با داده های تجربیح اصل گردید به کمک مدل ارائه شده اثر قطر ستون و قطر روزنه پخش گاز بر تبدیل اتیلن بررسی و مشاهده گردید با افزایش قطر راکتور و قطر روزنه پخش گاز در اثر تغییر پارامترهای هیدرودینامیکی تبدیل اتیلن در راکتور کاهش می یابد.