سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش ارده خانی – کارشناس ارشد متالورژی- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، بخش مهندسی مواد
رامین رئیس زاده – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی، و عضو ه

چکیده:

جهت بررسی تاثیر فیلترهای فومی قالبی طراحی گشت که در آن نمونه های مخصوص تست کشش ریخته گری می شد، به گونه ای که در یک طرف این قالب ۵ نمونه بدون فیلتر و در طرف دیگر ۵ نمونه با فیلتر فومی تولید می گشت. برای فیلتراسیون از فیلترهای فومی ۱۰ و ۰۲۰ و ۳۰ppi استفاده شد. نمونه ها پس از ماشینکاری تحت تست کشش قرار گرفته و آنالیز آماری ویبول روی مقادیر استحکام کششی نمونه ها صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد با افزایش عدد ppi مدول ویبول و قابلیت اطمینان پذیری نمونه های تست کشش افزایش می یابد، به طوری که مدول ویبول نمونه های ۳۰ppi بیشترین مقدار و مدول ویبول نمونه های بدون فیلتر کمترین مقدار را دارند. نتایج حاصل از تصاویر SEM و آنالیز عنصری EDX از مقاطع شکست نمونه ها علت این نتایج را کاهش و حذف فیلم های اکسیدی دولایه در اثر فیلتراسیون توسط فیلترهای فومی نشان داد.