سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ساناز نیک قدم حجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات , دانشگاه آزاد اسلامی-واح
سید مصطفی ارمون – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات , دانشگاه آزاد اسلامی-واح

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی اجزای جامعه تاثیر گذاشته است. یکی از اساسی ترین عناصر هر جامعه که تاثیر عمیقی بر عملکرد آن جامعه دارد و تغییراتش باعث دگرگونی های وسیعی می شود فرهنگ آن جامعه می باشد.در این مقاله با توجه به ادبیات موجود و تجارب محققان قصد داریم در ابتدا به مطالعه تاریخچه تاثیر فناوری اطلاعات مبتنی براینترنت بر فرهنگ جامعه بپردازیم و در ادامه تاثیر ونقش آن را برتغییرات فرهنگی و منافع و مضرراتی که با خود به دنبال دارد بررسی کنیم.