سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل قهرمانی – مربی بین المللی کارآفرینی سازمان بین المللی کار (ILO)

چکیده:

امروزه صنعت گردشگردی در ایجاد زمینه های تعامل بین کشورهای دنیا مقوله ای پذیرفته شده است و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این صنعت را یکی از رویکردهای محوری ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تنوع در منابع ایجاد درآمد می دانند. شهر شیراز با توجه به منابع غنی گردشگری بستری مناسب برای ایجاد ارزش در این زمینه می باشد؛ با توجه به جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن در شهرستان شیراز فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثر و کارایی بر توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ایفا می کند.