سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قاسم زاده – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما –
امیرحمزه حقی آبی –
بیژن – یوسفی یگانه

چکیده:

ورود زهاب کشاورزی از زمینهایی که در آنها انواع کودهای شیمیایی بی رویه مصرف شده اند به رودخانه ها، موجب آلودگی آب رودخانه ها می گردد. رودخانه کشکان واقع در استان لرستان بعلت ژئومورفولوژی خاص منطقه تحت تاثیر زهاب ناشی از فعالیتهای کشاورزی (باغات انجیر و مزارع تحت کشت صیفی جات و… ) می باشد. برای بررسی میزان تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه کشکان۱۰ایستگاه نمونه برداری باتوجه به فعالیتهای کشاورزی منطقه تعیین گردید. نتایج، افزایش غلظت آنیونهای نیترات (۵/۲ برابر) و کلر (۵/۱ برابر) ناشی از فعالیتهای کشاورزی از بالا دست رودخانه به سمت پایین دست رودخانه را نشان می دهد. همچنینEC آب رودخانه کشکان تحت تاثیر مناطق با فعالیت کشاورزی در پایین دست افزایش می یابد. شناسایی مناطق در آستانه خطر آلایندگی ناشی از فعالیتهای کشاورزی راهی در جهت مدیریت مناسب زهاب کشاورزی منطقه و جلوگیری از آلودگی رودخانه می باشد