سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا شیرزاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
بابک مقصودی دماوندی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و برخوردار نمایند. مزیت های گشایش تجارت آزاد برای کشورهای در حال توسعه به همراه اصلاحات داخلی به نفع بازار به لحاظ تجربی اثبات شده و پتانسیل موجود برای رشد بیشتر و کاهش فقر از طریق آزاد سازی تجارت بسیار چشمگیر است. به طور کلی اهداف مناطق آزاد را می توان شامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، گسترش صادرات و جذب تکنولوژی دانست. منطقه آزاد اروند دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است و دارای موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور است. این منطقه از دیرباز به دلیل وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمنشیر، کارون و اروند، امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور وجود فرودگاه بین المللی و به دلیل فاصله کم با کشورهای همجوار دارای مزیت های منحصر به فرد می باشد. ایجاد مناطق آزاد تجاری در مجاورت مناطق روستایی در کشور باعث افزایش ظرفیت تولید اقتصادی در روستا و در نتیجه آن سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.