سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوذر مطیع دوست – کارشناس فیزیک هسته ای و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آدرس : گ

چکیده:

امروزه با گسترش شهر و شهرنشینی، بسیاری از شهرها در مراکز خود با مشکلات عدیده ای از جمله معضل ترافیک و مشکلات ناشی از آن مواجه هستند. شهر لنگرود نیز این گونه است و از همین رو در سالهای اخیر، به منظور کاهش جریان ترافیکی مرکز شهر و حل بسیاری از مشکلات ناشی از آن، بازارهای هفتگی لنگرود از مرکز شهر به مکانی واقع در خارج شهر انتقال داده شده اند. علاوه بر این بازارهای هفتگی، بازاری ویژه بنام"جمعه پارک بازار" نیز در همسایگی بازارهای هفتگی واقع در حاشیه شهر دایر شده است. این تحقیق به دنبال آن است که میزان موفقیت این بازارها در کاهش ترافیک مرکز شهر را مورد ارزیابی قرار دهد و به همین منظور در روزهای مختلفی از حجم تردد وسائط نقلیه در بخش مرکزیشهر آمارگیری به عمل آمد تا تاثیر فعالیت های تجاری پیرامون شهر در کاهش ترافیک مرکز شهر مشخص گردد. روش تحقیق از نوع مطالعاتتوصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فعالیت های تجاری پیرامون شهر لنگرود، نه تنها سبب کاهش حجم ترافیک مرکز این شهر نگردیده، بلکه در جهت تشدید ترافیک بخش مرکزی شهر لنگرود نیز عمل نموده است و به بیان ساده تر، راه حل مساله خود سبب پدیدآمدن مساله دیگری شده است.