سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه معماری دانشگاه ازاداسلامی واحدکرمان کرمان ایران
سیاوش رشیدی شریف آباد – استادیار عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه ازاداسلامی واحدشهربابک شهربابک ایران

چکیده:

پویایی انسان های امروز در کشاکش زندگی ماشینی از دست رفته و بسیاری از آنها به روزهای تکراری عادت کرده اند. تفکر خلاقانه ازسوی چنین افرادی بعید است. به منظور رشد خلاقانه نسل بعد بایستی پرورش خلاقیت از دوران کودکی انجام گیرد. بنابراین بررسی عواملی که در افزایش خلاقیت کودکان موثر هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از میان روشهای مختلفی که برای پرورش خلاقیت وجود دارد، فضا نقش موثری در بروز خلاقیت ایفا میکند. اما تا کنون این نکته در ساخت و سازهای معماری مختص فضاهای آموزشی هنری کودکان نادیده گرفته شده است.در تحقیق حاضر ابتدا بررسی های مربوط به تعریف خلاقیت و عوامل محیطی موثر در شکوفایی خلاقیت انجام شده است. سپس اطلاعات بسیاری به وسیله بررسی های میدانی و پرسشنامه ها حاصل شده است. در نهایت با نتیجه گیری در مورد علایق و نیازهای هنری کودکان، معیارهایی برای معماری فضاهای مناسب برای رشد خلاقیت ارائه شده است.