سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا زاهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
شهاب اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

چکیده:

امروزه تولید هیدروژن یکی از مسائل مهم دنیای صنعت است. به علت کاربرد هیدروژن در پیلهای سوختی و پیشرفت تکنولوژی پیلها هرروز به اهمیت آن افزوده میشود. تبدیل یا اکسایش جزئی هیدروکربنها و الکلها مهمترین فرایندهایبه هیدروژن هستند . راکتورهای غشائی که در مجرای خود دارای کاتالیزورند ، عمل جداسازی و تولید را به دو صورت همسو و غیرهمسو انجام می دهند. اهمیت فشار بر تولید و بازدهی این محصول چشمگیراست.در اینجا ما ابتدا اثر فشاررا در یک واکنش بخار متانول بررسی میکنیم و سپس با یک شبیه سازی برای راکتورغشائی تاثیر فشار را در واکنشWGS مورد مطالعه قرار می دهیم. در این بررسی معلوم گشت افزایش فشار در راکتور باعث افزایش تولید هیدروژن می شود و جریان غیر همسو بر همسو برتری دارد.