سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا ابراهیمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، د
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس

چکیده:

به دلیل افزایش قوانین سخت گیرانه زیست محیطی که به طور مستمر بر صنایع پالایش نفت خام فشار وارد می کند، محققان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از کاتالیست های متداول در صنعت پالایش از جمله NiMo/Al2O3 نمی توان استانداردهای زیست محیطی را در مورد حد مجاز میزان گوگرد در سوخت ها رعایت کرد و باید فعالیت کاتالیست ها را افزایش داد. یکی از راه های افزایش فعالیت کاتالیست ها استفاده از تقویت کننده هایی است که باعث بهبود عمل کرد سایت های فعال کاتالیست می شود. در این راستا در سال های اخیر استفاده از فسفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله نانوکاتالیست NiMo/Al2O3 با درصدهای متفاوتی از فسفر با استفاده از روش تلقیح سنتز شده است. برای بررسی خواص فیزیکی و ساختاری این نانوکاتالیست ها از آنالیزهای SEM, FTIR, BET, XRD استفاده شده است. نانوکاتالیستی که دارای مقدار بهینه فسفر است خواص ساختاری و سطحی مطلوب تری نسبت به نانوکاتالیست معمول تجاری NiMo/Al2O3 که فاقد هیچ گونه فسفر هستند، از خود نشان می دهد. همچنین نتایج بررسی ها نشان دهنده این است که فسفر باعث کاهش سطح ویژه نانوکاتالیست و همچنین تشکیل لایه ناهمگن فسفات الومینوم می شود که این امر از تشکیل اسپینل نیکل جلوگیری می کند