سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رضائی – کارشناس ارشد سازه
منصور قلعه نوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دریک زلزله تفاوت درجرم سختی و ارتفاع دوسازه مجاور با فاصله جداساز ناکافی منجر به ارتعاشات غیرهمفاز آنها شده که نتیجه آن وقوع پدیده ضربه POUNDING و اعمال نیروهای برخورد به دو سازه می باشد تمرکز مقاله حاضر به بررسی تاثیر فرکانس و دامنه تحریک برنیروهای ناشی از برخورد دو سیستم یک درجه آزادی معطوف شده است دراین زمینه یک سری آزمایشات میزلرزان STT برروی دوسازه فولادی با مشخصات دینامیکی متفاوت دردانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ انجام گرفته است ازانجا که اطمینان از نتایج یک مدل آزمایشگاهی زمانی حاصل میشود که این نتایج با نتایج حاصل ازمدل تحلیلی انطباق مناسبی داشته باشند بدین منظور یک مدل تحلیلی مطابق با مدل آزمایشگاهی شبیه سازی گردیده و با استفاده از برنامه پیشرفته تحلیل سازه SAPADV.V.12 مورد آنالیز های تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته است نتایج بررسی ها نشانمیدهد که درفاز اول به ازای یک افزایش اندک درفرکانس تحریک مقدار حداکثر نیروی ضربه دوسازه تقریبا دوبرابر شده و درفاز دوم با کاهش اندک درفرکانس تحریک مقدار نیروی برخورد به نصف تقلیل می یابد واین شاخصه اصلی یک سیستم غیرخطی می باشد.