سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرشید دهقانی اناری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
غلامرضا شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
وحید کبیری پور – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

کشور ایران از دیرباز شهره و سرآمد فرهنگ و تمدن در گستره جهان بوده است و نیز با توجه به اینکه ایران از لحاظ جاذبه های گردشگری جز ده کشور برتر جهان محسوب می شود متاسفانه نتوانسته است که دراین زمینه از پتانسیل های خود به طور مطلوب بهره مند شود انسان محور بودن گردشگری موجب شده تا نقش عوامل انسانی در توسعه آن بسیار چشمگیر باشد یکی ازمهمترین ارزشها و اثرات ناشی از صنعت توریسم تبادل فرهنگی بین جوامع مختلف بشری است که موجب تکامل شخصیت فردی و رشد فرهنگ همگانیمی گردد. مقاله حاضر با استفاده از ادبیات موضوع و با روشی تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات متقابل فرهنگ و گردشگری پرداخته و از طرفی آنها را با شرایط ایران ربط داده است تا شاید کمک به درک بهتر روابط این متغیرها و تاثیر آنها بر توسعه صنعت گردشگری که از آن به عنوان صادرات نامرئی نیز یاد می شود نماید.