سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدداوود صارمی – معاونت آمادوپشتیبانی و تحقیقات صنعتی آجا

چکیده:

لازمه داشتن امادوپش کارآمد بهره گیری از سیستم های حمل و نقلی مطمئن برای جابجایی نفراتکالاها و تجهیزات است بخشی ازناوگان مورد نیاز از امکانات سازمان های خصوصی و دولتی تامین می گردد و برخی از آنها یم بایست درسازمان ترابری ارتش تعبیه گرددامکانات بخش دوم اصولا با گذشت زمان فرسوده می گردد و با فرض اجرای برنامه های جامع برای نگهداری این تجهیزات با کارآمدن فناوریهای جدید و افزایش عمر ناوگان عدم جایگزینی تجهیزات جدید باعث کاهش توان حمل و نقلی مجموعه آجا می شود که با توجه به ارتباط مستقیم فرسودگی بابالارفتن هزینه ها دراین مقاله ضمن تعریف فرسودگی خودرو و طرح ابعاد این مشکل به بیان ضرورت نوسازی ناوگان می پردازیم