سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

گلناز فتحی –
محسن لبافی –
کرامت الله رضایی –
منوچهر حامدی –

چکیده:

دراین مطالعه تاثیرمتغیرهای فرایند غشایی دو غشا با قطر منافذ ۵۰-۳۰kDa و ۲۰-۱۵ دو سطح مختلف بریکس شهد ورودی ۴۰و۵۰ و چهارسطح فشار انتقال غشایی ۱۵۰psi 110 70 40 برمیزان ترکیبات فنلی و فعالیت انتی اکسیدانی شهدخرما مورد بررسی قرارگرفت اولترافیلتراسیون شهدخرما با استفاده از غشا ۲۰-۱۵kDa درمقایسه با غشا دیگر حذف بیشتر ترکیبات فنلی و قدرت انتی اکسیدانی شهدخرما را به دنبال داشت اگرچه کاهش فشارانتقال غشایی به حفظ هرچه بیشتر این ترکیبات درنمونه پرمیت کمک می کرد.