سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود عطاپور – دانشجوی دکتری، رشته مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهن
محمد حسین فتحی – استاد، مهندسی مواد، رئیس گروه بیومواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکد
مرتضی شمعانیان – دانشیار، مهندسی مواد، رئیس گروه جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانش

چکیده:

رفتار خوردگی منطقه جوش آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول ۱۰ درصد اسید کلریدریک، در دمای محیط و در شرایط غیرهوازی مورد مطالعه قرار گرفته است . برای این منظور نمونه هایی از ورق آلیاژ Ti-6Al-4V به ضخامت ۰/۷ میلیمتر تحت فرایند جوشکاری قوس ی تنگستن -گاز قرار گرفت . در اثر فرایند جوشکاری، ساختاری با دانه های درشت ستونی در فلز جوش حاصل شد که حاوی ر یزساختار سوزنی آلفا +بتا بوده است . ارزیابیهای خوردگی شامل آزمون های پتانسیل مدار باز و پلاریزاسیون خطی روی نمونه های فلز پایه و فلز جوش انجام گرفت . نتایج آزمونهای پتانسیل مدار باز نشان داد که پتانسیل دو ساختار فلز جوش و فلز پایه با گذشت زمان کاهش یافته و پس از رسیدن به یک حد آستانه با افت شدیدی روبرو می گردد که نشانه ای از زدوده شدن لایه رویین و فعال شدن است . زمان لازم برای فعال شدن فلز جوش بصورت قابل توجهی کمتر از زمان فعال شدن فلز پایه بوده ا ست . علاوه بر این نتایج آزمونهای پلاریزاسیون خطی نشان داد که نرخ خوردگی فلز جوش بیشتر از فلز پایه است . دلایل این رفتار خوردگی بر اساس تغییرات ترکیب شیمیایی و ریزساختاری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.