سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا حاتمی منفرد – کارشناس خوردگی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
عبدالحمید جعفری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا شجاع رضوی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد مهدوی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

عملیات سطحی لیزری یکی از روش های مناسب برای بهبود خواص سطحی تیتانیوم و آلیاژهای آن است که به دلیل خواص منحصر به فرد و سهولت در اجرا، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اما ایجاد ترک در حین فرایند یکی از مهمترین مشکلات در این روش است که باعث کاهش مقاومت به خوردگی می شود. در این تحقیق هدف بررسی خواص خوردگی نمونه های لیزر شده و مطالعه تاثیر فاکتور انباشت انرژی برآن بود. بدین منظور از یک لیزر Nd-YAG پالسی با انرژی متغییر بین ۳۰۰ تا ۱۳۰۰ میلی ژول و زمان دوام پالس ۶ نانو ثانیه استفاده شد شد و برای رسیدن به بهترین شرایط عملیات و ایجاد یک پوشش با کیفیت مناسب و بدون ترک، پارامترهای لیزر از قبیل دانسیته انرژی لیزر، نرخ جاروب وطول موج تغییر داده شد. سپس برای بررسی ترکیب و ساختار سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمایش تفرق اشعه ایکس استفاده گردید که نتایج حاصل تشکیل لایه نیترید تیتانیوم نازک را در سطح ثابت کرد. برای بررسی مقاومت به خوردگی نمونه ها از منحنی های پلاریزاسیون، نایکوئیست، بد و بد – فاز نمونه ها استفاده شد. محلول مورد استفاده در این آزمایش ها محلول ۰/۹ درصد نمک طعام و دمای آزمایش ۲۵ درجه سانتیگراد بود. در نهایت مشخص گردید که کاهش دانسیته انرژی لیزر و طول موج و افزایش نرخ جاروب باعث حذف ترک و بهبود کیفیت سطح می شود و در نتیجه مقاومت به خوردگی آلیاژ افزایش می یابد.