سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گرو
سیدآرش موسوی قاسمی – استادیاران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه عمران،تبریز،ایران.
طالب مرادی شقاقی –

چکیده:

در طراحی و ساخت دالها در نظر گرفتن بازشوها به دلایل مختلف معماری و تاسیساتی امری بدیهی به شمار می آید. و اثرات بازشو در رفتاردیافراگم و تاثیر آن بر انعطافپذیری دیافراگم باعث شده است که توجه اغلب مهندسین سازه به این موضوع جلب شود.هدف اصلی این مقالهبررسی تاثیر فاصله مرکز سطح بازشو از مرکز جرم ساختمان و همچنین بررسی اندازه بازشو در دیافراگم بر میزان انعطافپذیری دیافراگم کف درنوع خاصی از سازه های بتنآرمه دارای پلان مستطیلی شکل با سیستم دیوار برشی می باشد. مد لسازی کف ها با فرض دیافراگم انعطافپذیر انجام شده و میزان صلبیت سازهها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شدهاند و در انتها بهینه مکان بازشو با بررسی تاثیر فاصله بازشو از مرکز جرم، بر میزان انعطافپذیری دیافراگم کف و همچنین بهینه اندازه بازشو ارائه شده است.