سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی زمانی – فارغ التحصیل دورهی کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس د
سیدمحمد لاری بقال – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی
احمدعلی آماده – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
محمود حیدرزاده سهی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

پوشش هایNi-Co به علت خواص منحصر به فردی مانند سختی و استحکام بالا، مقاومت سایشی، هدایت حرارتی وفعالیت الکتروکاتالیتی، در بسیاری از صنایع کاربرد دارند. بررسی ها نشان می دهد که ریز ساختار و خواص این پوشش ها به میزان قابل توجهی به مقدار کبالت وابسته است. در این پژوهش پوشش هایNi-Co به روش آبکاری الکتریکیتولید شد. سولفات کبالت در مقادیر صفر تا ۱۲۰ گرم بر لیتر به حمام اضافه گردید. جهت بررسی ساختار کریستالوگرافی و مورفولوژی سطحی پوشش ها از پراش سنجی پرتو ایکس XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) استفاده شد. سختی پوشش ها توسط ریز سختی سنجی و خواص کششی آنها توسط آزمون کشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد با افزایش غلظت سولفات کبالت در حمام، مقدار کبالت در پوشش به صورت آنامولوس بیشتر شده و بافت سخت ( ۱۱۱ ) تقویت می شود. با بیشتر شدن مقدار کبالت تا ۴۵%وزنی در پوشش، اندازهی دانه کمتر شده، سختی و استحکام پوشش افزایش می یابد با افزایش بیشتر کبالت تا ۵۵% وزنی، اندازهی دانه اندکی افزایش یافته، سختی و استحکام کاهش می یابد