سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه بهلولی – استادیار، گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
احسان صادقی – دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده:

در این مطالعه تأثیر میوه بلوط ایرانی (Quercus.branti var persica) بر پارامترهای ایمونولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد بررسی گردید. ماهیان مورد مطالعه به ۴ گروه کنترل و تیمار با رژیم غذایی حاوی دوزهای مختلف (۰/۵، ۱ و ۲) درصد عصاره میوه بلوط تقسیم گشته و به مدت ۸ هفته تحت آزمایش قرار گرفتند. آزمایشات ۳ بار تکرار شد. پس از پایان مدت مطالعه تعداد ۱۵ عدد ماهی از هر گروه مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب و پس از بیهوشی توسط محلول ۲% دوفنوکسی اتانول خونگیری به عمل آمد. در پایان آزمایش، در ماهیان تیمار شده با دوزهای مختلف عصاره میوه بلوط پارامترهای ایمنولوژیکی سنجیده شد. میزان گلبول های سفید نوتروفیل، لیزوزیم، ایمنوگلوبین C3, C4, M در گروه های تغذیه شده با دوزهای مختلف عصاره میوه بلوط در مقایسه با گروه کنترل (فاقد عصاره) افزایش قابل ملاحظه ای مشاهده گردید (P<0/05). بر اساس بررسی های انجام شده در این مطالعه می توان اظهار نمود که رژیم غذایی حاوی عصاره میوه بلوط اثرات مثبتی بر شاخص های ایمونولوژی در ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد می گذارد و به عنوان محرک و تقویت کننده سیستم ایمنی می تواند موجب سلامتی و مقاومت در برابر عوامل بیماری زا در این دسته از ماهیان گردد.