سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

تکنیک کشت درون شیشه ای ابزار مهمی برای تولید انبوه انواع گونه های بگونیا می باشد. هدف از این آزمایش ایجاد کشت درون شیشه ای با مدت زمانی کوتاه برای ریزازدیادی گیاه Begonia rex می باشد. بدین منظور جداکشت های برگهای جوان این گیاه را از گلخانه خارج شد و پس از انجام مراحل مختلف سترون سازی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی غلظتهای مختلف اکسین و سیتوکنین، در دمای ۲±۲۵ سانتی گراد و طول مدت زمان روشنایی ۱۶ ساعت کشت گردید. ارتباط بین غلظتهای مختلف این تنظیم کننده های رشد و چگونگی تمایز بافت برگی مورد آزمایش، به عنوان ماده خام مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت باززایی قابل توجهی در غلظتهای ( ۲ میلی گرم در لیتر BA و ۰/۵ میلی گرم در لیتر NAA) برای بیشترین میزان تولید برگ و (۰/۰۱ میلی گرم در لیتر BA و ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA) برای بیشترین درصد تولید ریشه به دست آمد.