سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد- دانشگاه آزاد
علی شکوه فر – استاد مهندسی وعلم مواد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا واعظی – استادیار مهندسی وعلم مواد – پژوهشگاه مواد و انرژی
بهمن نصیری تبریزی – ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد- دانشگاه آزا

چکیده:

در پژوهش حاضر نانو ذرات نقره با استفاده از روش تابش دهی ماکروویو در حضور PVP به عنوان پایدار کننده و اتیلن گلیکول به عنوان حلال سنتز شدند. در این تحقیق از هیچ ماده دیگری به عنوان احیاء کننده استفاده نشد و یونهای نقره توسط حلال الکلی احیاء شدند. در این پژوهش تاثیر نسبت PVP به AgNO3 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نانوذرات نقره در نسبتهای بزرگتر PVP/AgNO3 کوچکتر ودارای مورفولوژی چند وجهی تری هستند. همچنین با افزایش غلظت AgNO3 در غلظت ثابتی از پایدار کننده، نانوذرات نقره سنتز شده بزرگتر و دارای مورفولوژی شبه کروی تری می باشند.