سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا کریمی – دانشجوی کارشناسی سرامیک
هیوا برادری – دانشجوی کارشناسی سرامیک
جعفر جوادپور – دانشیار
حسین سرپولکی – دانشیار

چکیده:

ذرات بسیار ریز هیدروکسی آپاتیت با حدود اندازه دانه ۹۰-۱۰ nm با استفاده از روش رسوب گیری و از واکنش بین سوسپانسیون آبی (Ca(OH)(2 و محلول اسید H3PO4 با نسبت مولی Ca/P=1.68، در محیط قلیایی شده با آمونیاک، اتمسفر هوا و دمای محیط (۲۵ درجه سانتیگراد) همراه با ۲۴ ساعت نگهداری بعد از مخلوط شدن کامل مواد، تهیه شدند. تأثیر غلظت مواد اولیه، به طور مجزا، بر اندازه و شکل دانه ها بر پراش اشعه X پودر (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد و تغییر اندازه و شکل دانه ها به تغییر غلظت اسید نسبت داده شد.