سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا صنعتی زاده – مهندس ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
علی سعیدی – دکترا ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
کیوان رئیسی – دکترا ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق از روش رسوب دهی الکتریکی برای تولید آلیاژ نانو کریستالی آهن- نیکل استفاده شد.از پراش پرتو ایکس جهت شناسایی فازی محصول تولیدی و از آنالیز SEM مجهز به EDS جهت بررسی میکروساختار و آنالیز کمی عنصری استفاده شد.با تغییر نسبت یونی Fe/Ni در الکترولیت اثر غلظت بر رسوب به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد در غلظت پایین آهن(نسبت ۰٫۱> Fe/Ni ) علاوه بر تولید آلیاژ FeNi،امکان تولید ترکیب بین فلزی FeNi3 وجود خواهد داشت.ترکیب آلیاژهای به دست آمده نیز در محدوده Fe-15%Ni تا Fe-80%Ni می باشد.با استفاده از نتایج آنالیز SEM مشخص شد، در نسبت Fe/Ni=1 رسوب به دست آمده یکنواخت، فشرده و دارای میکروساختار ریزتری است، در حالی که در نسبت Fe/Ni=0.25 رسوب به صورت غیر یکنواخت و با ریز ساختار درشتتر میباشد.تاثیر شدت جریان مستقیم و پالسی نیز بر روی ترکیب و خواص آلیاژ تولید شده، بررسی شد.اندازه دانه محصول تولیدی با استفاده از نتایج XRD و طبق رابطه شرر در حدودnm 16 – 8 به دست آمد