سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل دست باز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار –
حسین ابوالقاسمی –

چکیده:

در این پژوهش، جاذب نانو فیبر PAN و جاذب نانو فیبر کامپوزیتی PAN/SiO2 با درصد های مختلف جرمی سیلیکا برابر با ۰۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰% و ۲۵% با استفاده از روش الکتروریسندگی در آزمایشگاه ساخته شده اند. آزمایشات جذب یون های کادمیم بطور جذب تک جزئی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، pH برابر با ۵، غلظت اولیه یون های کادمیم برابر با ppm90، غلظت جاذب یک گرم در هر لیتر محلول و بصورت فرآیند ناپیوسته انجام گرفته است. میزان جذب تعادلی کادمیم برای این جاذب ها باهم مقایسه شده اند. نتایج نشان داده اند توان جذب جاذب ۲۰%PAN/SiO2 از جاذب های کامپوزیتی دیگر بیشتر بوده و از جاذب PAN بسیار بیشتر بوده است بطوریکه میزان جذب یون های کادمیم توسط جاذب ۲۰%۲PAN/SiO نسبت به جاذب PAN، ۳۵/۵ برابر شده است. میزان جذب جاذب های ۲۰%PAN/SiO2 و PAN به ترتیب ۷۹/۳۷ و ۰۶/۷ میلی گرم به ازای هر گرم جاذب بوده است.