سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهین محمدنژاد –
غلامرضا نبی بیدهندی –
ناصر مهردادی –
فاطمه عبادتی –

چکیده:

تکنولوژی پینچ آب روشی کارا و موثر برای کمینه سازی شبکه‌های مصرف آب و تولید پساب است. در این روش یک گروه از عملیات‌ها به صورت همزمان و یکپارچه در نظر گرفته شده و تمام ورودی‌ها و خروجی باهم آنالیز می‌شوند. پساب خروجی از یک عملیات را می‌توان به عنوان ورودی عملیات دیگری به کار برد، مگر این‌که این پساب شرایط غلظت آلاینده‌های ورودی را تامین نکند. در بررسی تحقیقات قبلی، مشخص شده است که در هیچ کدام از این تحقیقات غلظت آب خام ورودی به عملیات‌ها در محاسبات وارد نشده‌اند. این مقاله یک تحقیق عملی در پالایشگاه نفت تهران است. هدف آن مقایسه بین تاثیر دخالت غلظت آلاینده در آب خام ورودی و عدم دخالت این غلظت در محاسبات می‌باشد. در این محاسبات آلاینده TSS آنالیز شده است. طراحی شبکه یک بار با درنظر گرفتن غلظت آب خام ورودی و بار دیگر با صفر قرار دادن این غلظت انجام شده است. در نهایت دبی آب مصرفی باهم مقایسه شده است. با دلایل ارائه شده در این تحقیق می‌توان به این نتیجه رسید که عدم دخالت دادن غلظت آب خام ورودی در محاسبات باعث خواهد شد تا محاسبات روند واقعی‌تری نداشته باشند و نتایج حاصل از نظر عملی قابل قبول نخواهند بود