سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
امیر موسوی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
اسماعیل محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
زهرا ظهرابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

این تحقیق در آزمایشگاه کشت بافت مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران صورت پذیرفت و طی آن، تاثیر مقادیر مختلف بنزیل‌آدنین (۰، ۱ و ۵/۱ میلی‌گرم در لیتر) و سفوتاکسیم (۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بر اندام‌زایی مستقیم در ریزنمونه دمبرگ کوتیلدونی که از گیاهچه‌های شش روزه طالبی (.C. melo L) رقم سمسوری تهیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور BA برای القا شاخه‌زایی و رشد آن ضروری می‌باشد و بهترین غلظت آن ۱ میلی‌گرم در لیتر بود. همچنین آنتی‌بیوتیک سفوتاکسیم علاوه بر کنترل رشد باکتری، تاثیر معنی‌داری بر رشد و نمو شاخه‌ها نشان داد و بهترین غلظت آن ۲۵۰ میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از اثرات متقابل مثبت این دو ماده بر باززایی مستقیم در کشت درون شیشه گیاه طالبی می‌تواند باشد که این پدیده نکته‌ای قابل توجه برای افزایش کارایی و موفقیت بیشتر در انتقال ژن به این گونه مهم و اقتصادی می‌باشد