سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسفندیار اختیاری – استادیار دانشگاه یزد
مهرداد ترابی – کارشناس ارشد
امیر حائری – دانشجوی دکتری تکنولوژِی نساجی

چکیده:

نخ به عنوان اصلی ترین جز سازنده پارچه تاثیر بسیارزیادی درخواص مکانیکی فیزیکی و… پارچه دارد درسالهای اخیر با ورود تکنولوژی سولواسپان به عرصه صنعت نساجی بهبود قابل توجهی درخواص مذکور ایجاد گردیدها ست که این تغییر و بهبوددرخواص متاثر ازتاثیر غلتک سولو برروی آرایش یافتگی الیاف درمثلث تاب باشد دراین تحقیق به مطالعه ساختمان نخ ونحوه قرارگیری الیاف درنخ با استفاده ازتکنیک ردیابی الیاف و پردازش تصویر به صورت دو بعدی پرداخته شده است جهت بررسی مهاجرت درنخ ازالیاف ویسکوز ۳۸ میلیمتر با ظرافت ۱٫۴ دنیر استفاده شد و ۵۴نمونه نخ با تاب کشش و سرعت دوکمتافوت تولیدو تاثیر عوامل مذکور به همراه غلتک سولو برروی مهاجرت الیاف بررسی شد نتایج آزمیاش بیانگر معنی دار بودن اختلاف بین نخ تولید شده با استفاده از غلتک سولو و بدون استفاده از غلتک سولو می باشد و بیشترین عامل تاثیر گذار برموقعیت لیف عامل تاب بوده و سرعت دوک و کشش ناحیه عقب دررده های بعدی قرار دارند.