سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خوش اخلاق – کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر حاجی زاده – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
پرویز مظفری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی کارخانه زغالشویی زرند
صمد بنیسی – استاد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درچند سال اخیر عوامل موثربرکارایی مارپیچ درکارخانه زغال شویی زرند بررسی شده و شرایط بهینه برای کارآن تعیین گردیده است جهت کاهش و محدود کردن اثرات بعضی از عوامل ناخواسته درطول مطالعه به دلیل شرایط کارخانه تصمیم گرفته شد تا با استفاده از یک واحد جدایش سیارسیکلون مارپیچ ساخته شده درشرایط خوراک ثابت تاثیر پارامترهای عملیاتی بررسی گردید بررسی عوامل موثر برکارایی مارپیچ نشان داد که مارپیچ دردرصد جامد ۳۲ و نرخ جریان ورودی ۱/۷۴ تن برساعت و شیب عرضی ۱۶/۷ درجه دارای بالاترین کارایی جدایش است.