سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر احمدی – کارشناس ارشد پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

در طول بیست سال گذشته تعداد دانشجویان کشور از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است، لیکن کیفیت فارغ التحصیلان با نیازهای جامعه سازگار نبوده، بطوری که در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع بیکاری می باشد. امروزه انتظار جامعه از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی این است که یک جریان نوآوری در کشور ایجاد نمایند و دانش آموختگانی تربیت کنند که از دانش کارآمد و مهارت های حرفه ای لازم برخوردار باشند و بتوانند زمینه های خود اشتغالی را در جامعه ایجاد و تقویت نمایند. برای ایجاد چنین شرایطی، می بایست دانش آموختگان واجد قابلیت های کارآفرینی شامل، دانش، مهارت و نگرش های کارآفرینانه باشند، تا بتوانند به عنوان عاملان تغییر اجتماعی، مشاغل تازه را پدید آورده و در جامعه ترویج دهند. مراکز آموزش عالی، برای ایجاد این قابلیت ها می توانند، توأم با ارتقاء دانش و مهارت های کارآفرینی در دانشجویان، برای ایجاد نگرش مطلوب در آنها، عوامل محیطی تاثیر گذار بر نگرش های کارآفرینانه و کسب و کار دانشجویان را شناسایی نمایند. هر چند نگرش ها در طول زمان بر اثر تماس افراد با پدیده ها، به مرور تغییر می یابد ولی در رویکرد های نوین توسعه منابع انسانی، نباید منتظر حادثه و تصادف و ایجاد تغییرات تدریجی در نگرش افراد ماند. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت نگرش های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کار مستقل، عوامل محیطی تأثیرگذار بر نگرش های کارآفرینانه دانشجویان و به طور موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، مورد بررسی قرار گرفته است.