سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فاطمه شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

بخش انرژی یکی از زیربناهای توسعه هرکشور به شمارمی رود انرژی یک عامل مهم درتوسعه اقتصادی کشورهاست رشد روزافزون مصرف فراورده های نفتی ازیک سو و محدودیت منابع انرژیهای تجدیدناپذیر ازدیگرسو سبب توجه به محافظت از ذخایر سوختهای فسیلی شده است باتوجه به اینکه حمل و نقل نقش عمده ای درمصرف انرژی و بخصوص سوختهای فسیلی دارد و همچنین تولید آلاینده های محیط زیستی از بخش حمل و نقل لزومبهینه سازی مصرف انرژی در حمل ونقل بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله جریان ترافیک عبوری محورگرمسار – سمنان درکشور ایران به عنوان مطالعه موردی با استفاده از شبیه سازی با نرم افزار CORSIM مورد تحلیل و بررسی قرارمیگیرد این محور از مسیرهای مهم درکشور ایران درجابجایی کالا و مسافروجزئی از مسیر ارتباطی غرب به شرق ایران می باشد سپس با تغییر درپارامترهای طرح هندسی محور تغییرات مصرف سوخت مورد انالیز قرارمیگیرد نرم افزار CORSIM یک نرم افزار شبیه ساز ریزنگر درعلم مهندسی ترافیک است که قدرت بالایی درتحلیل و بررسی شبکه راه ها دارد.