سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
مهران ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا پورشعبان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازمهمترین معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور بحث فقردرجامعه میباشد که از اصلیترین دلائل آن بیکاری و فقرناشی از آن می باشد کهکمیته امداد امام خمینی ره ضمن تحت پوشش قرار دادن اقشارفقیر و اسیب پذیرجامعه درطی چندین سال اخیر بدنبال ایجاد اشتغال پایدار برای آنها درراستای خودکفایی این افراد برآمده کهدراین میان کسب وکارهای خانگی می تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل مطرح گردد یکی از مهمترین مسائل یکه کارافرینان مددجوی کمیته امداد که آنها را از دیگر کارافرینان متمایز میکند بحث مسائل شخصیتی و رفتاری آنها می باشد که بدلیل مشکلاتی که درطول زندگی داشته اند نیاز به توجه بیشتر دارد لذا تحقیق حاضر به بررسی این عامل که درراه اندازی کسب و وکارهای خانگی درمیان مددجویان موثر میب اشند پرداخته و به همین منظور نمونه آماری شامل ۳۵نفر از مددجویانی که به راه اندازی اینگونه کسب وکارها درمنطقه شهرستان بهارستان دراستان تهران پرداخته اند انتخاب و به روش کمی به برسری این عامل پرداخته است.