سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدیحیی سیددانش – دکتری مدیریت صنعتی
سحر نژادمبشر – کارشناس ارشد mba
نسا صارمی راد – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

مدیریت دانش محورفعالیت های مدیریت درمحیط شدیدا متغیر است تغییرات درمحیط بیرونی درابعاد گوناگون و باگامهای سریع رخ میدهد و روی بهره وری سازمان تاثیر میگذارد دررابطه محتوای سازمان با بهره وری مدیریت دانش نقش بالقوه ای را ایفا می کند مدیریت دانش موفق پتانسیل مزیت رقابتی سازمان بالایی را دارد مشتری محوری پیشرفت درروابط کارکنان و نوآوری بیشتری ایجاد می کند هدف این تحقیق تاثیر نقش مدیریت دانش دررابطه فرهنگ ساختار و استراتژی سازمان با بهره وری است دراین پژوهش طبق یک نظرسنجی با حجم نمونه ۲۵۵نمونه ازکارشناسان و مدیران شرکت های تولیدی تکنیک معادله ساختاری را با برنامه LISREL برای ارزیابی نقش مدیریت دانش برموثر واقع شدن ساختار استراتژی و فرهنگ بربهره وری سازمان به کاربردیم .