سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار گروه راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
محسن حسینی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

شناخت عوامل موثر در گسترش خرابی راه در بهره گیری بهتر از رو شهای نگهداری و مرمت آن، نقش بسزایی دارد. ناهمواری مهمترین پارامتر در مدلسازی اضمحلال روسازی است که نشا ندهنده سطح کیفیت سواری میباشد و به عنوان عامل اصلی در استهلاک وسایل نقلیه شناخته م یشود. برای شناخت بهتر مکانیزم خرابی راه، میتوان میزان نقش پارامترهای مختلف در به وجود آمدن ناهمواری روسازی را بررسی نمود. در این تحقیق با استفاده از HDM- نرمافزار ۴اثر عوامل جوی بر میزان تغییرات شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران و در سطوح مختلف ترافیکی وجغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج این تحقیق نشان م یدهد که هرچه رطوبت و بارندگی بالاتر و دما پایینتر باشد مقدار ناهمواری بیشتر می شود