سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید رحیمی قرقی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

چکیده:

شهرتهرانیکی از کلانشهرهایی است که به دلیل توسعه شهرنشینی و گسترش فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوختهای فسیلی دچارانواع آلودگیهای زیست محیطی از جمله آلودگی شدید هوا دراکثر روزهای سال می باشد که اثرات بسیارخطرناک ازجمله بروز و گسترش انواع بیماریهای قلبی و عروقی ریوی وتنفسی آلرژیها نازایی و … را برانسانها گذاشته و می گذارد علاوه براینکه باعث تغییرات اقلیمی و تاثیرات منفی زیست محیطی شدیدی نیز می باشد دراین مقاله به این موضوع اشاره می شود که عوامل جغرافیایی از جمله بادهای غالب و ارتفاعات اطراف شهر تهران درافزایش و تثبیت آلودگیهای هوای آن بسیار نقش داشته و درفصول سردسال با ایجاد پدیده وارونگی دمایی غلظت آلاینده های جوی درهوای سطح شهر تهران بسیارزیاد شده و وضعیت خطرناک و بحرانی را پدید می آورد.