سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق ا
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تاثیر عملیات زراعی روی رشد و عملکرد گیاهان زراعی ممکن است با مداخله علف های هرز کاهش یا افزایش یابد. به منظور تعیین اثرات تناوب زراعی در سطوح مختلف کودی بر میزان آلودگی مزراع سیب زمینی به علف های هرز آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. برای این منظور گیاه سیب زمینی بعد از چهار گیاه گندم، کلزا، چغندر بذری و سیب زمینی در سطوح مختلف کود نیتروژن (۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلو گرم نیتروژن در هکتار) کشت شد. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تجزیه ها نشان داد که در کشت سیب زمینی بعد از کلزا تراکم علف های هرز ۲-۵/۱ برابر بیشتر از سایر تیمارها بود. کشت گیاهان ردیفی قبل از سیب زمینی درصد پوشش علف های هرز را کاهش داد. همچنین عملکرد سیب زمینی در کشت متناوب نسبت به کشت متوالی بیشتر تحت تاثیر سطوح کودی قرار گرفت.