سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره ابراهیمی صدر آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی گرایش شناسایی ، انتخاب و روش تولید مواد
محمد علی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ، تاثیر سیکل های مختلف عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی تنشی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ بررسی گردیده است. نمونه ها به روش GTAW و به صورت نیمه اتوماتیک و با فلز پرکننده ۴۰۴۳ جوشکاری شدند. دراین راستا سیکل های مختلف عملیات حرارتی شامل عملیات T6 قبل و یا بعد از جوشکاری بر روی نمونه ها اعمال شد. بررسی رفتار خوردگی تنشی توسط آزمون کشش با نرخ کرنش پایین و در مجاورت محلول خورنده انجام شد. در این آزمون نمونه ها در محیط آبی حاوی ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم که به عنوان محیط خورنده انتخاب شده بود قرار گرفتند. بررسی سطح شکست نمونه های حاصل از آزمون خورندگی تنش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفت. نتایج نشان داد که در فلز جوش ، مکانیزم شکست غالب وجود نداشته و ترکیبی از شکست نرم و ترددیده می شود. همچنین نتایج آزمون ها رسیدن به شرایط شکست ترد در محلول خورنده مورد نظر را تصدیق نمود.