سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران کیانی نیا – دانشجوی کارشناسی
یوسف مظاهری – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

یکی از معمولترین سیکلهای عملیات حرارتی که برروی آلیاژی الومینیوم ۷۰۷۵ انجام می شود عملیات حرارتی T6 است که طی آن استحکام و سختی به هزینه مقاومت به خوردگی تنشی افزایش می یابد درکار حاضر تاثیر عملیات حرارتی برگشت پیرسازی مجدد RRA برروی نمونه های آلومینیومی ۷۰۷۵ فورج شده در شرایط T6 مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور عملیات بازگشت دردرجه حرارت های ۲۴۰۹۲۲۰ ۹۲۰۰ ۹۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت زمانهای ۵ و ۱۰ و ۲۰ دقیقه درحمام نمک و متعاقب آن مجددا سیکل پیرسازی دردمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲۴ ساعت درحمام روغن روی نمونه ها اعمال شده است ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی نمونه های RRA شده با نمونه های t6 مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که درصورت اعمال مناسب عملیات RRA که باعث بهبود مقاومت به خوردگی تنشی آلیاژ می گردد خواص مکانیکی قطعات جدارنازک آلیاژ ۷۰۷۵ به نحو موثری افزایش می یابد.