سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسیم اشرافی – مدرس دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

امروزه معضل تغییرات آب و هوایی دامنگیر تمام جنبه های زیستی جهان شده است و دغدغه سازمان بین المللی تغییرات آب هوای همواره این است که با تدابیری از گسترش تشعشعات گازهای گلخانه ای بکاهد چهارمین گزارش بین المللی موضوع تغییرات آب و هوایی تخمین زده است که بین سالهای ۱۹۷۰تا۲۰۰۴ تشعشعات گازهای گلخانه ای توسط عملکرد درفعالیت انسان ها ۷۰ درصد افزایش یافته است بناها و ساختمان ها باید نسبت به همین تشعشعات پاسخگو باشند چرا که بیش از ۴۰ درصد انرژی موجود را مصرف و بیش از یک سوم گازهای گلخانها ی را تولید می کنند که این موضوع درایران نیز مستثنی نیست و چنانچه وضعیت تا ۲۰ سال آینده برهمین منوال باشد نه تنها پیامدهای خطرناک تغییرات اقلیمی از جمله کمبود غذا تغییر الگوی بیماری و … به دنبال خواهد داشت بلکه برجنبه های مختلف زندیگ اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیر خواهد گذاشت و شاید بتوان گفت که درکشورمان ایران بهینه سازی مصرف انرژی تا به حال درمورد بناها و ساختمان ها صورت نگرفته است چرا که این بهینه سازی علاوه برمسائل سازه ای و معماری باید با افرهنگ و اقلیم منطقه هماهنگ باشد که متاسفانه ساختمان های ساخته شده ودرحال ساخت درسراسر کشور نه از لحاظ معماری و نه از لحاظ اقلیمی سازگار با محیط نیستند. و روز به روز مانند اژدهای یمصرف انرژِ را بالا برده و گازهای گلخانه ای را تحویل محیط میدهند