سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجان بارکزهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فاطمه اسدی –
فرناز آگهیان –
علی اکبر قره آقاجی –

چکیده:

پرزدانه یکی از عیوب ظاهری پارچه است که بر کیفیت کالا، زیردست و جلوه آن تاثیر دارد. پرزدانه در اثر سایش ایجاد میشود و توسط برخی از الیاف به سطح پارچه متصل میگردد. در این تحقیق تأثیر عمق رنگی بر درک بصری پرزدانه ایجادشده در سطح پارچه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونههای اکریلیکی در عمقهای مختلف تهیه شده و پس از ایجاد پرزدانه بر سطح آن، میزان پرزدانه قابل درک توسط مشاهدهکنندگان انسانی مقایسه شده و نتایج با استفاده از روشمقایسه جفتها ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد درک بصری پرزدانه در نمونههای آکروماتیک وابستگی کمتری به عمق رنگی دارد. همچنین مشخص گردید که تاثیر عمق رنگی بر درک بصری پرزدانه به فام رنگی پارچه بستگی دارد