سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مطلبی – کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – دانشیار گروه سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با گذشت سه دهه از معرفی موج شکن سکویی هنوز تحقیقات جامعی که بتواند پاسخگوی سوالات مهندسان در زمینه طراحی این نوع موج شکن باشد صورت نگرفته است و ابهامات زیادی کماکان وجود دارد درتحقیق حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی اثرات عمق آب در پایداری هیدرولیکی موج شکنهای سکویی مورد بررسی قرارگرفته است به این منظور در فلوم موجآزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس که قابلیت تولید امواج نامنظم را دارد ۴۵ آزمایش با سه عمق مختلف انجام پذیرفته است نتایج نشان میدهد که تغییر در عمق آب شرایط محیطی را تحت تاثیر قرار داده و باعث تاثیر گذاری برانرژی امواج می شود و شرایط به تعادل رسیدن مقطع موج شکن را دگرگون می سازد.