سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد مختاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مرتضی خان احمدی –
امیرحسین الهامی راد – دانشگاه آزاد سبزوار
بیژن عسکری –

چکیده:

ترکیبات حاصل از اکسیداسیون برطعم روغن ها تاثیر گذار میب اشند و چنانچه اکسیداسیون درسطح گسترده ای صورت گرفته باشد روغن غیرقابل مصرف می گردد بطورکلی بدطعمی روغن ها ب میزان پراکسیدمرتبط میب اشد امروزه از روشهای مختلفی برای جلوگیری از اکسیداسیون استفاده یمشود که میتوان به استفاده از انتی اکسیدان ها حذف اکسیژن با ایجاد خلا یا کاربرد گاز بی اثر و استفاده از دماهای پایین و تاریکی اشاره نمود آنتی اکسیدانها ترکیباتی هستند که سرعت اکسیداسیون چربی هار ا کاهش میدهد و اکسیداسیون را مهارکرده و یا به تاخیر می اندازد استفاده ازا نتی اکسیدانهای مصنوعی به دلیل خطاراتی که درسلامتی با ایجاد اثرات سمی و سرطانزایی دارند محدود شده است دراین پژوهش استخراج عصاره سبوس برنج باحلال متانول انجام گرفت میزان کل ترکبات فنولی موجود درعصه طبق روش فولین ـ سیوکالتیو تعیین شد