سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی اندام هوایی آفتابگردان با غلظت ( ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد) بر جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و α – آمیلاز گیاهچه های سوروف در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۹۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش عصاره آبی آفتابگردان سبب کاهش وزن تر گیاهچه، درصد جوانه زنی آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و آلفا آمیلاز در سوروف شد. عصاره آبی آفتابگردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاهچه گیاهان هدف شد. کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف ناشی از کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تخریب غشا سلولی گیاهچه سوروف تحت تاثیر ترکیبات آللوپاتیک آفتابگردان بود.