سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری
علی نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
حیدر آقابابا – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

آسم نوعی بیماری التهابی و مزمن مجاری هوایی است که سبب بروز ضایعاتی ماند خس خس ریه تنگی نفس و سرفه می شود تحقیقات اخیر برنقش درمانی مواد آنتی اکسیدان دراسم دلالت دارد زعفران بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند ازافزایش رادیکال آزاد جلوگیری و دررفع عوارض بیماری موثر باشد برای بررسی تاثیر عصاره زعفران ۲۴سررت نر نژاد ویستار به ۳ گروه کنترل آسمی و آسمی دریافت کننده عصاره با ۱۰۰mg/kg انتخاب و مورد آزمایش قرارگرفتند رتها جهت ابتلا به آسم تجربی اوالبومین تزریقی و استنشاقی و گروه کنترل به صورت مشابه محلول سالین دریافت کردند گروه تحت درمان همزمان با القا آسم عصاره را بمدت ۳۲ روز و هفته ای ۲ نوبت دریافت نمودند دراین تحقیق تعدادگلبولهای سفید درهرسه گروه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بسدت آمده حاکی از افزایش معنادارگلبولهای سفید رتهای مبتلا به آسم نسبت به نمونه های کنترل می باشد.