سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی روشن ضمیر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا جم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

بررسی پایداری شیروانی ها همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در مهندسی ژئوتکنیک بوده است استفاده از شمع به عنوان تسلیح کننده شیب از گذشته تاکنون مورد بررسی قرارگرفته است وجود سربار واقع در تاج شیب یکی از عوامل کاهش ضریب اطمینان پایداری می باشد مقاله حاضر به بررسی تاثیر عرض سربار برضریب اطمینان پایداری شیب تسلیح شده با شمع می پردازد تسلیح با استفاده از ۱۲ عدد شمع و بصورت گروه شمع یک ، دو و سه ردیفی انجام پذیرفته است سربار به صورت مستطیلی استاتیکی با طول ۸ متر و شدت ۱۵۰ کیلوپاسکال درنظر گرفته شده است تحلیل بصورت سه بعدی و با استفاده از نرم افزار المان محدودی Midas/GTS انجام شده است روش تحلیل تکنیک کاهش مقاومت برشی می باشد.معیار گسیختگی نیز موهر – کولمب درنظر گرفته شده است نتایج تحلیل نشان میدهد که برای شیب تسلیح شده با شمع عرضی بهینه برای سربار وجود دارد و به ازای عرض متفاوت از سربار آرایش های بهینه نیز متفاوت از یکدیگر می باشند. دراین تحقیق آرایش بهینه در سربار به عرض ۲ متر و آرایش سه ردیفی زیگزاگی حاصل شده است.