سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالوحید میرمعزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت اجرایی واحدزنجان دانشگاه آزاداسلامی زنجان
امیر نجفی – استادیارگروه مهندسی صنایع واحدزنجان دانشگاه آزاداسلامی زنجان ایران

چکیده:

ایمنی در ساختمان سازی به دلیل کثرت حوادث و مرگ و میر زیاد این صنعت، از جمله مباحث بسیار مهم میباشد. صنعت ساختمان به دلیل ماهیت خشن و سخت و فعالیت های پر خطر مانند گودبرداری و حفاری، پی سازی، تخریب، کار در ارتفاع و … جزو صنایع حادثه خیز می باشد. عدم رعایت قواعد ایمنی در مراحل مختلف ایجاد یک واحد ساختمانی باعث شده که این شغل جزو سخت ترین و پرحادثه ترین مشاغلی باشد که تا کنون جان کارگران زیادی را گرفته و افراد زیادی را دچار صدمات جبران ناپذیر کرده است. این در حالی است که با به کار بردن تدابیر ایمنی و رعایت مقررات لازم به راحتی می توان ایمنی افراد را در این شغل تامین کرد .این تحقیق با موضوع بررسی تاثیر عدم پیاده سازی مدیریت ایمنی در عملکرد پروژه های ساختمانی در استان قزوین و با ارائه یک نظرسنجی در بین تعدادی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت گرفت. دراین مطالعه که از نوع پیمایشی و کاربردی و با بهره گیری از ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه ای است انجام شد ، شاخصهای موضوع استخراج شده و فرضیات تحقیق نیز براساس این شاخصها تدوین گردیده و درنهایت با استفاده از تکنیکهای آماری به اثبات رسیدند ودرنهایت ابعاد فنی و انسانی در مدیریت ایمنی ساختمانها بعنوان تاثیرگذارترین عامل معرفی میشوند