سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز عبدی نژاد – دانشجوای دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو ه

چکیده:

با توجه به وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی و همچنین قرارگیری مرکز استان یعنی شهر زنجان در محدوده دشت زنجان، تراکم و تمرکز اصلی مراکز صنعتی در آن قرار گرفته است. از طرف دیگر مهمترین و گسترده ترین سفره آب زیرزمینی موجود در منطقه نیز در داخل این دشت و درست در زیر سطح قرارگیری مراکز صنعتی بوده و از نظر میزان تأثیر واحدهای صنعتی بر آلایندگی منابع آب زیرزمینی دشت بسیار حیاتی و مهم می باشد. اهمیت و حساسیت توجه به این نوع استقرار و عدم رعایت اصول زیست محیطی، عدم مکان گزینی مناسب و آمایش سرزمین در ساخت این مراکز صنعتی وقتی دو چندان می شودکه بدانیم اکثر این واحدها فاقد سیستم تصقیه و دفع پسابها، فاضلابها و پسماندهای صنعتی می باشند. بطوریکه بیشتر صنایع موجود در منطقه دارای بار آلایندگی بالایی داشته و یکی از عوامل مهم و تهدید کننده کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت می باشند. بطوریکه مقایسه میانگین صفات گروه ها صنعتی از نظر مکان استقرار نشان دهنده اختلاف معنی دار بوده و این اختلاف بین گروه های واقع در شعاع تأثیر صنایع و گرو ه های خارج از این شعاع نیز معنی دار می باشند. از اینرو می توان گفت تأثیر صنایع به احتمال زیاد یکی از عوامل مؤثر بر تغییر کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی چاه های مورد بررسی در دشت زنجان بوده است.