سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام عامری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا
علیرضا نظام زاده اژیه –
محمد دارمی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین پژوهش مطالعه آزمایشگاهی فرایند استخراج حلال با کاربردیک استخراج کننده دوعاملی بنام پلی اتیلن گلایکول که هم به عنوان استخراج کننده و هم به عنوان سورفکتانت عمل می نماید و آمونیوم تیوسیانات و پتاسیم تیوسیانات بهعنوان عامل لیگاند انجام گردید غلظت مس درمحلول آبی ۱۰۰ppm بوده و ازاسید سولفوریک جهت تنظیم ph استفاده شد اثرعامل تشکیل لیگاند برفرایند استخراج یون مس با افزودن محلولهایی ازآمونیوم تیوسیاانات و پتاسیم تیوسیانات دردی کلرواتان که به عنوان حلال استفاده شده است درph=2 بررسی شد همچنین تاثیر افزودن سورفکتانت Tween 20 برفرایند استخراج با حلال مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد استفاده از پتاسیم تیوسیانات به عنوان عامل تشکیل لیگاند نسبت به آمونیوم تیوسیانات باعث افزایش قابل ملاحظه درصد استخراج می شود همچنین استفاده ازمقادیر اندک سورفکتانت موجب تسهیل فرایند انتقال جرم گشته و مقدار استخراج را افزایش میدهد.