سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سربازی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
جواد حصاری – دانشیار دانشگاه تبریز
صدیف آزادمرددمیرچی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

کوزه سفالی بدلیل سهوت ساخت ودردسترس بودن ارزانی خاصیت تراوایی مناسب و درنتیجه حفظ و بهبود ویژگیهای ارگانولپتیکی فیزیکی شیمیایی پنیر مورد توجه و استفاده تولید کنندگان سنتی پنیر می باشد و پنیرهای کوزه ای مورد استقبال تعداد زیادی از مصرف کنندگان قرارمیگیرد امروزه در برخی ا زمناطق شمال غرب کشور درتولید پنیر کوزه ای از دبه پلاستیکی و یا حلب فلزی به جای کوزه سفالی استفاده می کنند و درکشورهایی مثل ترکیه و یونان پس از تولید و رسانیدن پنیر کوزه ای دربسته بندی های پلی اتیلنی یا کوزه پنیر رسیده را داخل بسته بندی های پلی اتیلنی یا وکیوم به فروش می رسانند هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر بسته بندی برویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حتی پنیر کوزه ای درطی رسیدن دردماهای زیرخاک و دمای یخچال بود تا بهترین نتیجه جهت تولید این محصول بدستآید و بتوان آن را در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی و صادرات عرضه کرد.