سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار اصغری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز
سید رضا موسوی سیدی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز

چکیده:

در این تحقیق عملکرد سیکل دیزل استاندارد هوا با استفاده از ترمودینامیک زمان محدود بررسی شد. این مدل رابطه بین ظرفیت گرمای ویژه سیال کاری را با درجه حرارت و نسبت تراکم تعیین نمود. رابطه بین توان خروجی و نسبت تراکم و همچنین رابطه بین توان خروجی و راندمان حرارتی سیکل به دست آمد. نتایج نشان می دهد، با افزایش پارامترهای نسبت قطع پاشش سوخت، اتلاف اصطکاکی و تعداد دور موتور، ماکزیمم توان خروجی و راندمان حرارتی کاهش و با افزایش میزان جرم سیال کاری، افزایش می یابد. همچنین اتلاف انتقال حرارت بر روی توان خروجی تاثیری ندارد در حالی که افزایش انتقال حرارت، راندمان حرارتی را کاهش می دهد. این مطالعه در زمستان ۱۳۹۰ انجام گرفته است.