سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
نصرت اله امانیان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه یزد
احسان جعفری ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی تاثیر طول دماغه و زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان در سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای برضریب گذردهی جریان به روش CFD پرداخته شده است مدل عددی با استفاده ازنرم افزار Flow-3D ساخته شده است که به عنوان یک برنامه تحلیلی میدان جریان بوده و براساس دیدگاه اولری، معادلات حاکم بر میدان جریان عبوری از روی سرریز را حل می نماید جهتمدل کردن آشفتگی از مدل K- e حالت RNG و جهت تعیین موقعیت پروفیل سطح ازاد از روش VOF استفاده گردید جهت صحت سنجی مدل از داده های آزمایشگاهی تولیس وامانیان ۱۹۹۵ استفاده شد که نتایج مدل انطباق بسیار مناسبی با نتایج داده های آزمایشگاهی داشت.